Elementor #2763

Онлајн часови по математика
за прва година

Почетна група

Напредна група

  • Почетна група се ученици на кои математиката моментално не им е јака страна, кои имаат кец или двојка, и сакаат да поправат оцена барем на 4ка.
  • Напредна група се ученици кои се добри по математика, ама им треба малку вежбање за да се осигураат за 5ка.

За повеќе инфо:
Тел: 078-500-615
E-mail: contact@e-learning.mk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *