Онлајн часови математика за прва

Онлајн часови по математика
за прва година

Почетна група

Напредна група

  • Почетна група се ученици на кои математиката моментално не им е јака страна, кои имаат кец или двојка, и сакаат да поправат оцена барем на 4ка.
  • Напредна група се ученици кои се добри по математика, ама им треба малку вежбање за да се осигураат за 5ка.
[add_eventon_wv week_style="1" table_style="1"]
За повеќе инфо:
078-500-615
contact@e-learning.mk