Онлајн час (90 минути)

1,000 ден

Онлајн час по математика, физика или информатика во времетраење од 90 минути.

Добивате онлајн час по математика, физика или информатика во времетраење од 90 минути (еквивалентно на 2 часа од по 45 минути), еден на еден, со модерна дигитална табла и дигитално пенкало, многу попрегледно и поефективно отколку класичната табла во училиште.