Моментален статус
Не сте пријавени
Цена
900 ден

Што добиваш

Содржините кои се опфатени со овие задачи се во склад со новата испитна програма (2024) и опфаќаат:

  • Математичка логика и множества
  • Реални и комплексни броеви
  • Алгебра
  • Геометрија
  • Тригонометрија

Содржина

Отвори ги сите
Содржина на Лекцијата
0% Завршено. 0/1 чекори
Содржина на Лекцијата
0% Завршено. 0/4 чекори
Содржина на Лекцијата
0% Завршено. 0/4 чекори
Содржина на Лекцијата
0% Завршено. 0/3 чекори