Copy of 1 – 5 задача

Задача 1:

           


Задача 2:

           


Задача 3:

           


Задача 4

           


Задача 5

           


Ова е пробно (бесплатно) издание од курсот.